Husbil Uthyres – Körkort

Hyra Husbil /  Location buss / Event buss / Party buss / Event lounge

Husbil Uthyres – Körkort

 

Körkort:

Samtliga med behörighet B, som är utfärdat före den 1 Juli 1996 får enligt lag köra denna husbil.
Husbilen är klassad som personbil klass II.
Körkort utfärdats efter 1996 måste inneha behörighet C

“Körkortsinnehavare som förvärvade ett körkort i kategori B före den 1 juli 1996 är berättigade att köra personbilar med en högsta tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg, under förutsättning att fordonet är registrerat som personbil och inte som lätt lastbil. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. När ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori B i enlighet med direktiv 91/439/EEG. Normalt utbyte av körkort vart tionde år påverkar inte giltigheten, vilket innebär att ovanstående behörighet inte heller berörs.”

 

Utomlands:
Ett Svenskt Körkort och dess regler gäller i övriga EES-länder.

Svenska körkort skall erkännas till sitt innehåll av övriga EES-länder, d.v.s. för de rättigheter att köra som gäller i Sverige (inklusive gällande övergångsbestämmelser för äldre körkort)

Man måste räkna med svårigheter när man kommer till ett annat land, då det ibland kan vara svårt att verifiera och få acceptans för vilka förarrättigheter som föraren har, om och när de avviker från grundreglerna inom EU.

Det är inte alltså inte fråga om att svenska körkort inte är giltiga utomlands, utan om att det kan vara svårt att bli trodd i detta fall eftersom tjänstemän i andra länder knappast kan förväntas känna till de gamla svenska körkortsreglerna eller ens den svenska övergångsregeln från 1996.

Här nedan kan du därför hämta hem körkortshandboken på de flesta språk som talas inom unionen. Den aktuella informationen står på sidan 24 (punkt 2 under “Sverige”) men vilken sida det står på skiljer något mellan de olika språken.

 

Dessa språkversioner finns tillgängliga:
Danska
Engelska
Estniska
Finska
Franska
Grekiska
Holländska
Italienska
Lettiska
Polska
Spanska
Svenska
Tyska
Ungerska

Kontaktformulär för önskemål om att hyra HÄR

Husbil Uthyres – andreas@hyrlyx.se